Příjmení vyskytující se v rodopise Víchů a jejich význam
Antipovjméno ukrajinského původu
Bohuněkz křestního jména Bohuslav
z místního jména
Brentner
Cita
Davidz křestního jména
Doležaldoležat, doležet; přezdívka slabochům
Drahošz místního jména
EhlEhl(e) je zkráceně Ehlert – příjmení vzniklé ze starého německého jména Adelhard(t) nebo Agilhart, Eilhard
jednotné číslo od německého příjmení Ehlen (Ehlen – pocházející z Ehlenu v Hessensku / Dolní Sasko)
Faltaz křestního jména Valentin/-a (F místo V - vliv němčiny)
Hartmanz německého křestního jména (tvrdý muž)
Kakáčze slovesa kakat; ze slova kakáč = nočník
Kolesárze staročeského slova kolesa = vůz
Kuchařpodle zaměstnání
Kysylkazdrobnělina příjmení Kysel - kyselý, kyselo, kyselá/zelná polévka
Lajsek
Lemfeldz místního jména Lengfeld v Bavorsku, Lengenfeld v Sasku
Marek13. nejčastější české příjmení; jeden ze 4 evangelistů; z lat. křest. jm.Marcus = bojovník, zasvěcený bohu Martovi; někdy ze jména Martin
Nosekčlověk s malým nosem nebo zdrobnělina příjmení Nos (část obličeje)
Nováknejčastější české příjmení; nový usedlík, nový soused; švec šijící jen novou obuv apod.
Pecháčekzdrobnělina příjmení Pech - Petr
někdy z německé složeniny Pechhans = Honza smolař
Ročekroček = domácí zvíře rok staré
Rydlpočeštěné Rídl; zdrobnělina z Rudolfa /Rüdiger/
Rygrz křestního jména Rudolf /Rüdiger/
z místního jména Riegen ve Švábsku
Rychterapočeštěné, z němčiny soudce, starosta obce, rychtář
Rykrviz Rücker, z místního jména Rück
z křestního jména Rudolf /Rüdiger/
Slezákz označení obyvatele Slezka
Smažíkze slovesa smažit
Šimeknářečně šimek = vrabec, u Místku šimek = darebák
Šmídamoravskoslovensky šmida, šmidka = skývka chleba
Štefanidesněm. zdrobnělina Štěpán / Štefan / Stefan = ověnčený vítěz
Štenclpočeštěné Stenzel z místního jména Stenz (Horní Bavorsko)
zdrobnělina z křestního jména Konstantin, Stanislaus
Taubnerz něm. přídavného jména taub = němý
z německého Tauber = holubář
z křestního jméne Theudobert
Tesařpodle zaměstnání
Valeskývaleský = ten kdo bydlí nebo pracuje na valše (upravovala se na ní sukna či plátna)
Večerkazdrobnělina večera; z moravského večerek = netopýr
Víchz křestního jména začínajícího Vi- (Viktor, Vincenc, Vitislav apod.)
ze slova vích = věchet
Vimrna rak. a bavorském území za Widmer
německy Wimmer = bradavice, vřídek příp. Windemar = vinař
z místního jména Wimm - 31x v Bavorsku
Vlasákz označení vlasatého člověka; nákupčí vlasů pro výrobu paruk
Volfčeská zkratka Wolfgang (vlčí krok); válečné tažení
Votroubek(v)otruba = slupka z obilí